Tréningy pre všetkých počas školského roka od 15.10.

Pondelok

Hala Dukla – kondičný tréning

15:00 – 16:00 hod.

Streda

Štadión SNP Štiavničky

17:00 – 18:00 hod.

Štvrtok

Štadión SNP Štiavničky – všeobecná pohybová príprava

17:00 – 18:00 hod.

Piatok

Štadión SNP Štiavničky

17:00 – 18:00 hod.

Sobota

Štadión SNP Štiavničky

09:00 – 10:30 hod.

Nedeľa

Individuálne

Tréningy so zameraním na atletickú chôdzu s trénerom Jurajom Benčíkom

Štvrtok

ZŠ JGT Gaštanová

I. stupeň

14:30 – 15:15 hod.

ZŠ JGT Gaštanová

II. stupeň

15:15 – 16:00 hod.

Piatok

ZŠ Radvanská

I. stupeň

13:30 – 14:15 hod.

ZŠ Radvanská

II. stupeň

14:30 – 15:15 hod.

Tréningy so zameraním na všeobecnú športovú prípravu

Štvrtok

ZŠ Radvanská

14:15 – 15:00 hod.

Piatok

ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

15:00 – 16:00 hod.