I. kolo XIV. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Finále XIII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

III. kolo XIII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

II. kolo XIII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

I. kolo XIII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Finále XII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

IV. kolo XII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

III. kolo XII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

II. kolo XII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

I. kolo XII. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Finále XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

VI. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

III. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

II. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

I. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy