Adresa

Športový klub BCF DUKLA BB
Stavebná 1/F
974 01 Banská Bystrica

Riaditeľka klubu

Erika Karová
kontakt: +421 917 521 121
e-mail: karova@bcfduklabb.sk

Tréneri

Mgr. Lucia Kršňáková, PhD.
kontakt: +421 918 530 001

Dôležité údaje

IČO: 51 134 161
DIČ: 2120620755
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:SK10 0900 0000 0051 3722 5844

Tréneri

Mgr. Juraj Benčík
kontakt: +421 915 894 529
e-mail: bencikjuraj@hotmail.com

Tréneri

Mgr. Martina Halinárová
kontakt: +421 918 805 417
e-mail: halinarova@bcfduklabb.sk

Tréneri

Ďalší tréneri:

Jakub Kubínec

Michal Duda

Ľuboš Machník

Annamaria Masaryková

Tréneri

Roman Benčík
kontakt: +421 902 334 005