PROGRAM PODPORY ŠPORTOVCOV

Otvárame nádejným talentom väčší priestor pre ich rozvoj

Športový klub BCF Dukla Banská Bystrica sa transformoval z občianskeho združenia BCF, ktoré zastrešovalo šport a charitu. V roku 2017 z dôvodu expanzie športového klubu a spolupráce s viacerými športovými klubmi rôznych športových odvetví ide ŠK BCF Dukla BB svojou vlastnou líniou. Dôraz kladieme na rozvoj všestrannosti  športovej prípravy u detí do 14 rokov a dbáme o ich zdravý vývoj v kolektíve, kde získavajú množstvo neopakovateľných zážitkov a skúseností, ktoré neskôr zúročia v reálnom živote. Spolupracujeme s odborníkmi z oblastí športového lekárstva, športovej psychológie, kondičného tréningu a športového tréningu, čo zaručuje vysokú odbornosť vedenia detí. Športové talenty vychádzajúce zo širokej základne môžu nájsť ďalej uplatnenie vo VŠC Dukla Banská Bystrica s ktorým úzko zmluvne spolupracujeme a tvoríme preň základňu.

Naše úspechy