FUTSAL CLUB MIBA Banská Bystrica

Sídlo: Továrenská 44, 976 31  Vlkanová

Tel.: +421 903 449 685

Email: futsalmiba@gmail.com

 

Web: http://www.mibabanskabystrica.sk