Oznam

Vraciame sa k tréningom! Od 11.1.2022 bude umožnené:
– trénovať v počte do 100 osôb
– súťažiť a organizovať zápasy či turnaje v počte maximálne 100 osôb
– zúčastniť sa na športového podujatia ako divák (režim OP) do 25% kapacity priestorov hromadného podujatia
– deti do 12 rokov a 2 mesiacov nepotrebujú pre vykonávanie voľnočasovej aktivity žiadne potvrdenie
– mládež do 18 rokov môže športovať v režime OTP (pre splnenie tejto podmienky je akceptované aj testovanie samotestom – v škole)
– uznávajú sa aj certifikáty o výnimke z očkovania (spolu s negatívnym výsledkom ag testu/samotestu)
– dospelí športovci od 18 rokov potrebujú spĺňať podmienku OP
Veríme, že ďalšie uvoľnenie sa podarí čo najskôr, aby slovenský športu už netrpel. Bližšie info o tréningoch pošleme rodičom mailom.

Tréningy 2022

Pondelok

Atleticko – chodecký tréning ( Juraj Benčík, Milan Belko)

Športový areál pri ZŠ s MŠ Radvanská

15:00 – 16:00 hod.

Všeobecná atletika (Horák Peter, Claudia Hladíková, Lucia Kršňáková)

Športové ihrisko na Štiavničkách vedľa plážového kúpaliska

16:00 – 17:00 hod.

Utorok

Atleticko – chodecký tréning ( Juraj Benčík, Milan Belko)

Športový areál pri ZŠ s MŠ Radvanská

16:00 – 17:00 hod.

Streda

Atleticko – chodecký tréning ( Juraj Benčík, Milan Belko)

Športový areál pri ZŠ s MŠ Radvanská

16:00 – 17:00 hod.

Všeobecná atletika (Horák Peter, Claudia Hladíková)

Športové ihrisko na Štiavničkách vedľa plážového kúpaliska

16:00 – 17:00 hod.

Všeobecná atletika (Lucia Kršňáková)

ZŠ Slovenská Ľupča – športový areál

15:00 – 16:00 hod.

Štvrtok

Atleticko – chodecký krúžok (Juraj Benčík)

ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica

13:00 – 15:00 hod.

Piatok

Atleticko – chodecký krúžok (Juraj Benčík)

ZŠ s MŠ Radvanská

13:00 – 15:00 hod.

Atleticko – chodecký tréning (Juraj Benčík, Milan Belko)

Športový areál pri ZŠ s MŠ Radvanská

16:00 – 17:00 hod.

Sobota

Atleticko – chodecký tréning (Juraj Benčík, Milan Belko)

Priemyselný park Šálková

09:00 – 10:00 hod.