Tréningy 2022

Od 28.9.2022

 

Tréningy – atleticko-chodecké:

Streda, Piatok

Sobota

(Juraj Benčík, Milan Belko)

Streda – od 16,00 – 17,00 hod.

Piatok – od 17.00 – 18.00 hod.

SŠŠ – hala, Trieda SNP 54

Sobota – od 8:30 hod.

Priemyselný park Šalková

Tréningy – všeobecná atletika:

Streda, Piatok

(Lucia Kršňáková, Dáša Tomková)

Streda – od 16,00 – 17,00 hod.

Piatok – od 17.00 – 18.00 hod.

SŠŠ – hala, Trieda SNP 54