Erika Karová je laureátkou ankety Slovenka roka 2022

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po štrnástykrát vyhlásili anketu SLOVENKA ROKA 2022.

Cieľom ankety je predstaviť výnimočné a úspešné Slovenky, ktoré dosahujú vo svojich povolaniach výnimočné výsledky. Prestížne podujatie chce prejaviť úctu a poďakovať mimoriadne nadaným dámam. Ich talent a pracovitosť sú inšpiratívnymi nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V aktuálnom ročníku je celkovo 28 nominácií v 9 kategóriách – Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Podpora mladých talentov, Vzdelávanie, Zdravotníctvo, Charita, Šport.

V kategórii podpora mladých talentov je nominovaná aj  Erika Karová, riaditeľka a zároveň zakladateľka športového klubu  BCF Dukla Banská Bystrica a Nadácie Eriky Karovej. Popri svojej práci v manažérskej pozícii podporuje mládežnícky šport, organizuje a podporuje rôzne kultúrne, športové a charitatívne podujatia pre deti a mládež a projekty ako 15-ročný projekt Žiacka chodecká liga, Hurá prázdniny, charitatívne projekty ako Ži a nechaj žiť, Nie si sám i Vianoce pre všetky deti.

Podporiť laureátku Eriku Karovú sa dá hlasovaním buď prostredníctvom SMS na číslo 7504  v tvare SR 14 (cena SMS je 1 Euro s DPH), kupónmi z týždenníka Slovenka alebo online na stránke slovenkaroka.sk. Hlasovanie prebieha do 1. júna 2022.

Podporte našu riaditeľku  svojím hlasom som na https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

Za to najdôležitejšie pokladáme spokojnosť rodičov pri pohľade na zdravé dieťa vyvíjajúce sa v zdravom prostredí!

ŠPORTOVAŤ JE RADOSŤ!

Vďaka porozumeniu, ochote, záujmu, podpore a rozhodnutiu zriaďovateľa Eriky Karovej a spoločnosti BCF s.r.o. a Nadácii Eriky Karovej bol 10.2.2016 zaregistrovaný v Slovenskom atletickom zväze  Atletický klub BCF Dukla Banská Bystrica, ktorý sa neskôr pretransformoval na Športový klub BCF Dukla Banská Bystrica.

Poslaním klubu je rozvoj všestrannosti, športovej prípravy u detí a mládeže, vytváranie podmienok na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti športového lekárstva, športovej psychológie, kondičného a športového tréningu, čo zaručuje vysokú odbornosť vedenia detí. Športové talenty vychádzajúce zo širokej základne môžu nájsť ďalej uplatnenie vo VŠC DUKLA BB a s ktorými úzko zmluvne spolupracujeme a tvoríme preň základňu.

Sme zapojený do projektu Detská atletika, kde podporujeme  deti vo veku 6 – 15 rokov v ich športových aktivitách. Prostredníctvom športového klubu venujeme pozornosť všetkým deťom, snažíme sa vytvárať podmienky a pod odborným vedením rozvíjame ich talent. Deti učíme  aj komunikácii  a orientácii v tomto zložitom svete športu. Chceme, aby každý člen nášho klubu získal vďaka športu dôstojné, metodicky i didakticky správne poznanie abecedy života. Myslíme si, že deti by si mali vyskúšať všetky športy a venovať sa aj všeobecnej športovej príprave. Deti majú možnosť pravidelne trénovať na moderných pomôckach a trénujú hrou, čo je pre ne veľký zážitok a športujú s radosťou.

Deti pripravujeme na tréningoch na školách, kde sú tartanové dráhy, v halách a v telocvičniach. Deti trénujú v tréningových skupinách  s trénermi.  Tréningy sú riadené v dobrej pozitívnej hravej atmosfére, kde je veľa všestrannosti, pestrosti, zážitkovosť, súťaživosť a hry.  Deti trénujú atletické disciplíny ako atletická chôdza, šprinty, skoky, stredné a vytrvalostné behy, hod oštepom, vrhy guľou, skoky do diaľky. Deti zažijú súťaživosť, príležitosť porovnať sa s inými, pestrosť disciplín, nové zážitky a novú motiváciu.

ŠK BCF Dukla Banská Bystrica spolupracuje s VŠC DUKLA Banská Bystrica, niektorými základnými školami  v Banskej Bystrici, Strednou športovou školou, diagnostickým  strediskom ULTIMUV v BB a niektorými ďalšími organizáciami.  S viacerými lekármi, fyzioterapeutmi a psychológom. Výsledkami činnosti klubu sú pravidelné organizovania podujatí seriálu Žiackej chodeckej ligy  – 5 kolovej súťaži v atletickej chôdzi pre žiakov základných škôl, organizácia  Banskobystrický chodecký míting s medzinárodnou účasťou vo všetkých vekových kategóriách a šírenie povedomia o benefitoch pohybu pre zvýšenie kvality života človeka. Plodmi profesionálnej práce vedenia detí a mládeže sú úspešné vystúpenia pretekárov a pretekárok na žiackych súťažiach atletickej chôdzi a ostatných atletických disciplínach, ktoré majú v Banskej Bystrici bohatú úspešnú históriu.

Okrem športovej prípravy je snahou predstaviteľov klubu spestrenie života detí rôznymi súťažami a akciami, ktoré utvrdzujú priateľské vzťahy v kolektíve a pôsobia na účastníkov motivačne. Podporujeme a zapájame sa aj do kultúrnych a charitatívnych podujatí v meste Banská Bystrica a okolitých obciach (Naučme deti športovať, Hurá prázdniny, Dni obce Nemce, Selce, Dni detí, Radvanský deň, Deň hasičov, Športové dni, Beh v tme).

Náš športový klub má 200 členov a je najväčším klubom na Slovensku, ktorý sa venuje atletickej chôdzi.

Naše úspechy